روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
کارگاه عملی ساخت ربات معامله‌گر بدون برنامه‌نویسی

پشتیبانی

تضمین علمی

تضمین کیفیت

به‌روز

خرید کتاب مرجع کامل و بین‌المللی تحلیل تکنیکال (دوره ۲ جلدی)

  • عنوان کتاب: مرجع کامل و بین‌المللی تحلیل تکنیکال
  • تالیف و ترجمه: کاپیتان مهدی صفائی
  • نوبت چاپ: اول ۱۳۹۹
  • ناشر: آراد کتاب

 

قیمت:

تومان350,000

ناموجود

توضیحات

درباره کتاب مرجع کامل و بین المللی تحلیل تکنیکال

مهندس مهدی صفایی قادری که خود عضو انجمن بین المللی تحلیل گران تکنیکال (ATAA) هستند ، این کتاب را به عنوان مرجع تخصصی تحلیل تکنیکال جهت امتحانات CFTE به کمک آقایان مهندس سید حسین میر عماد ، محمد جواد آقابابایی و مهندس عادل اکبری و همکاری انتشارات سازمان بورس و اوراق بهادار ایران روانۀ بازار کرده اند .


مهم ترین خصوصیت این کتاب دو جلدی که در 29 فصل مدون شده است ، صحت مطالب و کامل بودن آن به عنوان مرجعی در میان همه ی منابع آموزشی دنیا به زبان فارسی است و هم چنین رهانیدن علاقه مندان و پژوهش گران از پراکندگی فکری و هدر دادن زمان با کتب متعدد دیگر جهت آمادگی برای شرکت در آزمون های بین المللی تحلیل تکنیکال (CFTE) است .


حوزه های نوینی مانند: “تست سیستم های معاملاتی”،”مدیریت سرمایه”،”مدیریت ریسک”،”سنجش احساسات بازار”،”تحلیل چرخه های بازار” از جمله مفاهیم کلیدی و ساختار شکنی هستند که در کمتر کتابی این چنین عمیق و کاربردی به آن ها پرداخته شده است.
کاپیتان صفایی معتقدند که هر چند تحلیل تکنیکال شرط کافی برای موفقیت و سود آوری مداوم در بازارهای مالی و بورس نیست اما شرط لازم است و به همین جهت تسلط به مطالب این کتاب را پیش نیاز ورود به دوره های کوچینگ پیشرفته ای می داند که در مجموعه ی مهد سرمایه به مدیریت وی به صورت مستمر در ایران در حال برگزاری است .

فهرست جلد ۱ صفحه

فصل اول: مقدمه ای بر هنر و دانش تحلیل تکنیکال (فنی) ٩

اهداف آموزشی ٩

۱-۱ – هدف اصلی تحلیل تکنیکال ١٠

۱-۲ – کاربرد دوگانه ی تحلیل تکنیکال ١٢

۱-۳ – پیش بینی قیمت و رفتار بازار ١٢

۱-۴ – طبقه بندی تحلیل تکنیکال ٢٣

۱-۵ – فردگرایی در تحلیل تکنیکال ٣٠

۱-۶ – فرضیات اولیه ی تحلیل تکنیکال ۴٩

۱-۷ – چهار فرض اصلی در کاربرد تحلیل تکنیکال ۶١

۱-۸ – شرکت کنندگان در بازار ۶٣

۱-۹ – خلاصه ی فصل ۶۶

منابع ۶٧

فصل دوم: مقدمهای بر نظریه ی داو ۶٩

اهداف آموزشی ۶٩

۶٩ ۲-۱ – مبدا و مبانی استدلالی تئوری Dow

۲-۲ – مفروضات اولیه ی تئوری داو ٧٠

۲-۳ – چالش های تئوری داو ٩٣

۲-۴ – خلاصه ی فصل ٩۴

منابع ٩۵

فصل سوم: ساختار و شیوه ی حرکت نمودارها ٩٧

اهداف آموزشی ٩٧

۳-۱ – ساختار و شیوه ی حرکت نمودارها ٩٨

۳-۲ – رفتار گپ : انواع چهارگانه ی گپ (فاصله ی بدون قیمت) ١٠٧

۳-۳ – نمودارهایی با مقیاس ثابت ١٠٩

۳-۴ – قراردادهای آتی ١٣٢

۳-۵ – خلاصه ی فصل ١۴۴

منابع ١۴۵

فصل چهارم: تحلیل فازی بازار ١۴٧

اهداف آموزشی ١۴٧

۴-۱- در خصوص فاز بازار ١۴٨ Dow – تئوری

۴-۲ – تفسیر الگوی نموداری فاز بازار ١۵۴

۴-۳ – تفسیر حجم و تقاضای بازار از فاز بازار ١۶۵

۴-۴ – تفسیر میانگین متحرک از فاز بازار ١٧٠

۴-۵ – تفسیر واگرایی و مومنتوم از فاز بازار ١٧١

۴-۶ – تفسیر احساسی از فاز بازار ١٧۴

۴-۷ – تفسیر ساکاتا از فاز بازار ١٧۵

۴-۸ – تفسیر الیوت از فاز بازار ١٧٧

۴-۹ – تفسیر تحلیل چرخه ای از فاز بازار ١٧٩

۴-۱۰- خلاصه ی فصل ١٨٠

منابع ١٨٢

فصل پنجم: تحلیل روند ١٨٣

اهداف آموزشی ١٨٣

۵-۱ – تعریف روند ١٨۴

۵-۲ – کیفیت روند: ١۶ مشخصه ی قیمت که بر عملکرد قیمت و قدرت روند در آینده تاثیر میگذارند ١٩٢

۵-۳ – فیلترهای روند و قیمت ٢٠٩

۵-۴ – شرکت در روند ٢١١

۵-۵ – نقاط خمیدگی یا انحنای قیمت ٢١۶

۵-۶ – خطوط روند، کانالها، و خطوط بادبزن ٢٢۵

۵-۷ – بازگشتهای روند ٢۴٠

۵-۸ – گپها و روندها ٢۴٠

۵-۹ – جهت دهی روند ٢۴٣

۵-۱۰ – هندسه دراموند ٢۴۴

۵-۱۱ – پیش بینی بازگشت های روند ٢۴۵

۵-۱۲ – خلاصه ی فصل ٢۴٧

منابع ٢۴٨

فصل ششم: حجم و تقاضای بازار ٢۴٩

اهداف آموزشی ٢۴٩

۶-۱ – مکانیک رفتار حجم ٢۵٠

۶-۲ – اسیلاتورهای حجم ٢٨٩

۶-۳ – خلاصه ی فصل ٢٩۶

منابع ٢٩٧

فصل هفتم: تحلیل نمودارهای میله ای ٣٠٠

اهداف آموزشی ٣٠٠

۷-۱ – ویژگیهای الگوی میله ای قیمت ٣٠١

۷-۲ – ویژگیهای الگوی میله ای قیمت ٣٠٣

۷-۳ – الگوهای بازگشتی نمودارهای میله ای مشهور ٣١٣

۷-۴ – الگوهای برکاوت مبتنی بر نوسان ٣٢٩

٣٣۴ خلاصه ی فصل ٧

منابع ٣٣۵

فصل هشتم: اسیلاتورهای پنجره ای و اندیکاتورهای پوششی ٣٣۶

اهداف آموزشی ٣٣۶

۸-۱ – تعریف اسیلاتورها و اندیکاتورها ٣٣٧

۸-۲ – هشت روش برای تحلیل یک اسیلاتور ٣۴٣

۸-۳- دوره ی چرخشی، قاب زمانی چندگانه و اندیکاتورهای تأخیری (lagging) 358

۸-۴ – داده های ورودی ٣۶١ 

۸-۵ – معامله در روندها با استفاده از اسیلاتورها ٣۶٣

۸-۶ – اُسیلاتورهای پنجره ای ٣۶۴

۸-۷ – اندیکاتورهای پوششی ٣٧٣

۸-۸ – خلاصه ی فصل ٨ ۳۷۷

منابع ۳۷۷

فصل نهم: تحلیل با استفاده از واگرایی ٣٨٠

اهداف آموزشی ٣٨٠

۹-۱ – تعریف واگرایی ٣٨١

۹-۲ – مفهوم کلی واگرایی ٣٨٧

۹-۳ – واگرایی استاندارد و معکوس ۴١٢

۹-۴- گرفتن تایید از قیمت در تحلیل واگرایی ۴۵۷

۹-۵ – سیگنالهای پشت سرهم ناشی از واگرایی استاندارد و معکوس ۴٧۶

۹-۶ – مثالهای بیشتری از واگرایی ۴٧٩

۹-۷ – خلاصه ی فصل ۴٩٩

منابع ۵٠١

فصل دهم: عدد فیبوناچی و تحلیل نسبت ۵٠٢

اهداف آموزشی ۵٠٢

۱۰-۱ – سری اعداد فیبوناچی ۵٠٣

۱۰-۲- ۵١٠ فیبوناچی EXPANSIONS و ،PROJECTIONS ،EXTENSIONS ،RETRACEMENTS –

۱۰-۳- خطوط فیبوناچی Retracement درصدی (مبتنی بر Φ) درون محدودۀ قیمت مورد بررسی ۵١۶

۱۰-۴- سطوح ادامه یافتن درصدی (مبتنی بر Φ) فیبوناچی فراتر از محدوده ی قیمت مورد مطالعه ۵۲۴

۱۰-۵- سطوح پیش بینی درصدی (مبتنی بر Φ) فیبوناچی از یک قله یا دره ی مشخص ۵۳۵

۱۰-۶ – چه کسی گفته نسبت ها و اعداد فیبوناچی جواب میدهند و در اصل، چرا باید جواب بدهند؟ ۵۴٢

۱۰-۷ – عملیات هندسی فیبوناچی در برابر عملیات عددی ۵۴٣

۱۰-۸ – جعبه ابزار تکنیکال فیبوناچی معامله گر ۵۴۶

۱۰-۹ – ناحیه ی کاربرد ۵۵٠

۱۰-۱۰- سطوح پیووت فیبوناچی floor trader- gann – dow 552

۱۰-۱۱- ادامه یافتن و بازگشت در فیبوناچی های Extension و Retracement 555

۱۰-۱۲- فیبوناچی Retracement دو و سه بخشی ۵۵۸

۱۰-۱۳- فیبوناچی FAN LINES ۵٧١

۱۰-۱۴- فیبوناچی ۵٧۴ Channel Expansions

۱۰-۱۵- فیبوناچی کمان فیبوناچی ۵٧٧ Arcs

۱۰-۱۶- هم پوشانی حمایتی و مقاومتی فیبوناچی ۵٧٨

۱۰-۱۷- موانع بالقوه در فیبوناچی ۵٨٠ Projection

۱۰-۱۸- تحلیل پیش بینی نسبت و زمان فیبوناچی در امواج اِلیوت ۵٨٠

۱۰-۱۹- خلاصه ی فصل ١٠ ۵۹۸

منابع ۵۹۹

ضمیمه : معادل سازی تصاویر در بورس اوراق بهادر تهران ۶۰۱

فهرست جلد ۲

 

فصل ۱۱ : میانگین متحرکها

اهداف آموزشی

۱۱-۱- هفت بخش اصلی میانگین های متحرک

۱۱-۲- نه کاربرد اصلی میانگین های متحرک

۱۱-۳- خلاصه ی فصل

سوالاتی برای مرور فصل ۱۱

منابع

فصل ۱۲: انولوپ ها و روشهای مهار قیمت

اهداف آموزشی

۱۲-۱- مهار عملکرد قیمت و نوسانات پیرامون یک مقدار اصلی

۱۲-۲- تنظیم بائدها برای مهار قیمت به شکلی موثر

۱۲-۳- روش های مهار قیمت

۱۲-۴- خلاصه ی فصل

سوالاتی برای مرور فصل ۱۲

منابع

فصل ۱۳: تحلیل الگوهای نمودار

اهداف آموزشی

۱۳-۱- عناصر تحلیل الگوی نمودار

۱۳-۲- پیش شرط های مورد نیاز برای بازگشت های الگوی نموداری به شکلی مطمئن

۱۳-۳- الگوهای نموداری معروف

خلاصه ی فصل

سوالاتی برای مرور فصل ۱۳

منابع

فصل ۱۴: تحلیل نمودار شمعی ژاپنی

اهداف آموزشی

۱۴-۱- عناصر تحلیل نمودار شمعی

۱۴-۲- الگوهای محبوب نمودار شمعی و روانشناسی آنها

۱۴-۳- یکپارچه سازی تحلیل نمودار شمعی

۱۴-۴- نمودار شمعی های فیلترشده

۱۴-۵- خرید و فروش با استفاده از نمودار شمعی ها

۱۴-۶- خلاصه ی فصل

سوالاتی برای مرور فصل ۱۴

منابع

فصل ۱۵: نمودار نقطه و شکل

اهداف آموزشی

۱۵-۱- عناصر پایه نمودارهای نقطه و شکل

۱۵-۲- الگوهای پایه نمودار نقطه و شکل

۱۵-۳- حداقل اهداف قیمتی نمودارهای نقطه و شکل

۱۵-۴- شاخص درصد صعودی و قدرت نسبی

۱۵-۵- خلاصه ی فصل

سوالاتی برای مرور فصل ۱۵

منابع

فصل ۱۶: نمودار ایچیموکو و تحلیل آن

اهداف آموزشی

۱۶-۱- ساختن پنج پوشش ایچیموکو

۱۶-۲- جنبه ی عملکردی پوشش های ایچیموکو

۱۶-۳- خوبی ها و بدی های استفاده از نمودار ایچیموکو

۱۶-۴- خصوصیات دامنه قیمت و زمان در پوشش های ایچیموکو

۱۶-۵- روش های پایه پیش بینی قیمت ایچیموکو

۱۶-۶- خلاصه ی فصل

سوالاتی برای مرور فصل ۱۶

منابع

فصل ۱۷: مارکت پروفایل

اهداف آموزشی

۱۷-۱- جست و جو برای ارزش و قیمت منصفانه

۱۷-۲- شکل های پروفایل روزانه

۱۷-۳- خلاصه ی فصل

سوالاتی برای مرور فصل ۱۷

منابع

فصل ۱۸: آنالیز موج اصلی الیوت

اهداف آموزشی

۱۸-۱- عناصر موج إلیوت

۱۸-۲- قوانین و دستورالعمل ها

۱۸-۳- امواج محرک

۱۸-۴- امواج اصلاحی

۱۸-۵- گسترش و کوتاه شدگی موج

۱۸-۶- تناوب

۱۸-۷- برابری موج

۱۸-۸- ضریب فیبوناچی و تحلیل عددی امواج الیوت

۱۸-۹- خلاصه ی فصل

سوالاتی برای مرور فصل ۱۸

منابع

فصل ۱۹: اصول تحلیل گن

اهداف آموزشی

۱۹-۱- تکنیک های ویلیام دلبرت گن

۱۹-۲- خلاصه ی فصل

سوالاتی برای مرور فصل ۱۹

منابع

فصل ۲۰ : تجزیه و تحلیل چرخه

اهداف آموزشی

۲۰-۱- عناصر تجزیه و تحلیل چرخه

۲۰-۲- اصول تجزیه و تحلیل چرخه

۲۰-۳- دیگر خصوصیات چرخه ای

۲۰-۴- تنظیم اسیلاتور و اندیکاتورهای پوششی نسبت به دوره چرخه غالب

۲۰-۵- شناسایی چرخه های قیمت

۲۰-۶- خلاصه ی فصل

سوالاتی برای مرور فصل ۲۰

منابع

فصل ۲۱: تحلیل نوسانات

اهداف آموزشی

۲۱-۱- مفهوم تغییر و نوسان

۲۱-۲- برخی از محاسبات آماری نوسان قیمت

۲۱-۳- معیارهای دیگر نوسانات

۲۱-۴- خلاصه ی فصل

سوالاتی برای مرور فصل ۲۱

منابع

فصل ۲۲: وسعت بازار

اهداف آموزشی

۲۲-۱- عناصر عملکرد بازار گسترده

۲۲-۲- مولفه های وسعت بازار

۲۲-۳- اندیکاتورهای وسعت بازار در عمل

۲۲-۴- خلاصه ی فصل

سوالاتی برای مرور فصل ۲۲

منابع

فصل ۲۳: اندیکاتورهای احساسات و نظر مخالف

اهداف آموزشی

۲۳-۱- ارزیابی احساسات و روانشناسی شرکت کنندگان بازار

۲۳-۲- اندیکاتورهای مبتنی بر قیمت در مقابل اندیکاتورهای احساسات

۲۳-۳- ارزیابی عملکرد شرکت کنندگان

۲۳-۴- سنجش نظرات شرکت کنندگان

۲۳-۵- خلاصه ی فصل

سوالاتی برای مرور فصل ۲۳

منابع

فصل ۲۴ : تحلیل قدرت نسبی

اهداف آموزشی

۲۴-۱- محاسبه عملکرد نسبی

۲۴-۲- خلاصه ی فصل

منابع

فصل ۲۵: روانشناسی سرمایه گذار

اهداف آموزشی

۲۵-۱- جنبه های عمومی رفتاری

۲۵-۲- عناصر رفتاری مرتبط با الگوهای نمودار

۲۵-۳- عناصر رفتاری مرتبط با روند بازار

۲۵-۴- جنبه های رفتاری بازار

۲۵-۵- جنبه های رفتاری برگشت بازار

۲۵-۶- خلاصه ی فصل

سوالاتی برای مرور فصل ۲۵

منابع

فصل ۲۶: نمای خطرپذیری معامله گر و آنالیز موقعیت

اهداف آموزشی

۲۶-۱- تحقق اهداف مشتری و میزان خطرپذیری

۲۶-۲- مشارکت کنندگان پرریسک و محافظه کار در بازار من

۲۶-۳- دسته بندی مشتریان طبق چشم انداز و احساساتشان

۲۶-۴- هفت گزینه مشارکتی

۲۶-۵- محرک ها، سیگنال ها، اهداف قیمت و حدود ضرر

۲۶-۶- تایید و عدم تایید فیلترها و عملکرد قیمت

۲۶-۷- جمع آوری، طبقه بندی و سازماندهی داده های تکنیکال

۲۶-۸- تایید تایم فریم چندگانه

۲۶-۹- تطبیق دورنمای تکنیکال با علاقه مشتری

۲۶-۱۰- موقعیت های تامینی با کمک اوراق مشتقه

۲۶-۱۱- خلاصه ی فصل

سوالاتی برای مرور فصل ۲۶

منابع

فصل ۲۷: تحلیل تکنیکال یکپارچه

اهداف آموزشی

۲۷-۱- مولفه های تلفیقی تحلیل تکنیکال

۲۷-۲- دسته بندی خوشه ها و نقاط برخورد

۲۷-۳- خلاصه ی فصل

سوالاتی برای مرور فصل ۲۷

منابع

فصل ۲۸: مدیریت سرمایه

اهداف آموزشی

۲۸-۱- مولفه های مدیریت سرمایه

فصل ۲۹: سیستم معاملاتی تکنیکال

اهداف آموزشی

۲۹-۱- مفهوم سازی سیستم معاملاتی

۲۹-۲- مولفه های اصلی در یک سیستم معاملاتی

۲۹-۳- تست و بهینه سازی سیستم

۲۹-۴- سنجش عملکرد

۲۹-۵- خلاصه ی فصل

سوالاتی برای مرور فصل ۲۹

منابع

ضمیمه : معادل سازی تصاویر در بورس اوراق بهادار تهران